Trang chủ >> Tin tức >> Tin Gia Lai

GIA LAI: SƠ KẾT 3 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT VỀ GIẢM NGHÈO NHANH VÀ BỀN VỮNG

28 - 12 - 2019 | 49 | Báo Gia Lai

(GLO)- Chiều ngày 27-12, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 12-4-2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về giảm nhanh và bền vững tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) giai đoạn 2017-2020 và định hướng đến năm 2025.

{{z.sTitle}}

Chủ trì Hội nghị gồm các đồng chí: Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG gia tỉnh; Huỳnh Nữ Thu Hà-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Quang cảnh sơ kết Nghị quyết 05. Ảnh: Đinh Yến
Quang cảnh hội nghị  sơ kết Nghị quyết 05. Ảnh: Đinh Yến

Từ năm 2017 đến nay, công tác giảm nghèo nói chung và giảm nghèo trong đồng bào DTTS được cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp xem là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Sau khi Nghị quyết 05 ban hành, UBND tỉnh đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Các sở, ngành, đoàn thể, địa phương trong tỉnh đã cụ thể hóa các nội dung trong Nghị quyết bằng các kế hoạch thực hiện với giải pháp quyết liệt. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, nếu đầu năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh là 16,55%, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS là 34,49% thì đến cuối năm 2019 tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 7,04%, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS toàn tỉnh giảm còn 13,42%.

Thảo luận tại hội nghị, đại biểu một số điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố đã chỉ ra một số vấn đề còn nổi cộm trong công tác giảm nhanh và bền vững tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS. Đó là công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy, chính quyền trong thực hiện Nghị quyết 05 còn chưa quyết liệt. Số lượng và chất lượng đội ngũ làm công tác giảm nghèo ở các địa phương chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhưng tỷ lệ hộ cận nghèo lại tăng; thực hiện các chính sách giảm nghèo như đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, hoạt động tín dụng chính sách, đào tạo nghề, việc thực hiện công tác xã hội hóa để giảm nghèo…cũng còn nhiều hạn chế .

Ông KPă Đô-Trưởng Ban Dân tộc tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đinh Yến
Ông KPă Đô-Trưởng ban Dân tộc tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đinh Yến

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành nhấn mạnh: Kết quả giảm nghèo 3 năm qua bình quân giảm trên 3%/năm và tỷ lệ giảm nghèo trong đồng bào DTTS hàng năm trên 6,5% là điều đáng ghi nhận. Qua đó cho thấy sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đối với công tác giảm nghèo thông qua việc lồng ghép nhiều dự án, huy động nhiều nguồn lực để thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: Thời gian tới, công tác giảm nghèo nói chung và giảm nghèo trong đồng bào DTTS cần được quan tâm và chú trọng hơn nữa đối với cả hệ thống chính trị toàn tỉnh. Đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững; chú trọng thực hiện xóa nghèo đa chiều, giảm các tiêu chí thiếu hụt, trong đó có chỉ tiêu nhà tiêu hợp vệ sinh trong đồng bào DTTS. Đặc biệt, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hộ nghèo nỗ lực vươn lên, chủ động xin thoát nghèo. Kết hợp vừa hỗ trợ vay vốn ưu đãi vừa hướng dẫn các hộ nghèo chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp nhằm nâng cao thu nhập. Hướng dẫn người nghèo sản xuất theo hướng tổ sản xuất gắn với doanh nghiệp; vận động tham gia vào tổ chức nông hội để cùng nhau trao đổi thông tin, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. 

Đinh Yến

Theo: Báo Gia Lai
Nguồn:  http://baogialai.com.vn/channel/8301/201912/gia-lai-so-ket-3-nam-thuc-hien-nghi-quyet-ve-giam-ngheo-nhanh-va-ben-vung-5663166/